SZKOLENIE JĘZYKOWE

PRZYGOTUJ SIĘ DO NOWEJ PRACY!

Szkolenie przygotowawcze rozpoczyna się, gdy tylko zostanie podpisana Umowa o Pracę.

PROGRAM SZKOLENIOWY

  • Na początek Paragona zapewnia wprowadzający kurs językowy online; przechodzisz go w okresie wypowiedzenia, przy wsparciu ze strony naszych nauczycieli.
  • Następnie rozpoczynasz kurs, który odbywa się w kampusie Paragony lub ONLINE. Czas trwania kursu uzależniony jest od rodzaju języka i oferty.

Nasz nowatorski kurs jest zawsze prowadzony na terenie naszego kampusu w trybie intensywnym, 5 dni (36 godzin) lub ONLINE - intensywność uzależniona od indywidualnych potrzeb.

Podczas kursu realizowane są trzy główne moduły edukacyjne:

  • Szkolenie językowe, ukierunkowane na zawodowy język medyczny i typowe sytuacje, z jakimi można będzie się zetknąć w nowym środowisku pracy. Szczególny nacisk kładziemy na przygotowanie kandydatów do dobrej komunikacji z pacjentami i współpracownikami.
  • Szkolenie polegające na przystosowaniu zawodowym, skupiające się na procedurach i ustawodawstwie, które często różnią się między państwami, regionami, czy nawet między poszczególnymi miejscami pracy. W większości przypadków ta część kursu jest prowadzona przez oficjalnych przedstawicieli właściwych władz publicznych danego obszaru.
  • Szkolenie ułatwiające integrację kulturową, którego celem jest zminimalizowanie stresu w wyniku nagłej zmiany środowiska pracy i życia. Kontakt z zagraniczną kulturą w trakcie kursu pomaga kandydatom zrozumieć różnice kulturowe, które mogłyby wydawać się niezrozumiałe po przyjeździe do nowego kraju.

Wszelkie koszty związane ze szkoleniem, w tym koszty wyżywienia i zakwaterowania pokrywa Paragona. Dodatkowo uczestnicy otrzymują środki na utrzymanie rodzin podczas trwania całego kursu.

Paragona zapewnia ponadto różne kursy i zajęcia ponadprogramowe, takie jak kursy szkolenia zawodowego (np. kursy komputerowe lub kurs RTG dla stomatologów), zajęcia rekreacyjne (pływanie, warsztaty jogi itd.) oraz zajęcia integracyjne (imprezy, kręgle, karaoke, wspólne gotowanie itd.).

W trakcie trwania kursu Paragona wraz z pracodawcą oferują pomoc, której Ty i Twoja rodzina potrzebujecie w przygotowaniu do przeprowadzki.

W odniesieniu do krajów skandynawskich i Wielkiej Brytanii program szkoleniowy jest zazwyczaj kontynuowany po przeprowadzce, równolegle z programem wprowadzającym w nowym miejscu pracy. Dodatkowe szkolenie odbywa się w niepełnym wymiarze godzin przez pierwsze kilka miesięcy po przyjeździe.

Kurs językowo-przygotowawczy w Kampusie Paragony, 2016

Zarejestruj się
Oferty