ZAREJESTRUJ SIĘ

Wypełniając i wysyłając powyższy formularz wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w formularzu przez Paragona Polska Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą przy al. Jana Pawła II 29, 00-867 w Warszawie, w celach rekrutacyjnych. Masz prawo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę, kierując informację o jej wycofaniu do Paragona Polska na adres e-mail rodo@paragona.com. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Proszę przepisać kod z obrazka

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Paragona Polska Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą przy al. Jana Pawła II 29, 00-867 w Warszawie, zwany dalej „Administratorem”. Z Administratorem można się skontaktować poprzez email info@paragona.com.
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celach rekrutacyjnych i odpowiedzi na zadane pytanie.
  3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w celu:
      - rekrutacyjnym, jest wyrażona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
      - przesłania odpowiedzi na zadane pytanie jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  4. Dostęp do Państwa danych będą mieć nasi pracownicy, współpracownicy, placówki medyczne, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na naszą rzecz, które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.
  5. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w:
     - celu rekrutacyjnym do momentu wycofania zgody ale nie dłużej niż 15 lat.
     - celu odpowiedzi na zadane pytanie przez okres niezbędny do rozpatrzenia zapytania.
  6. Przysługuje Państwu prawo do:
     - żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
     - wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją,
     - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
     - wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji lub otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie.
  8. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

Zarejestruj się
Oferty