Polityka serwisu cookies

Polityka serwisu cookies

www.paragona.com

 

§1
Postanowienia ogólne

1. Właścicielem Serwisu i Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania z Serwisu prowadzonego pod adresem www.paragona.com oraz w związku ze świadczeniem usług i szkoleń jest Paragona Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa, z siedzibą w Warszawie, Aleja Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XII Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000208952, REGON 015748340, NIP 5262771853, e-mail: info@paragona.com
2. Zasady przetwarzania danych osobowych zostały udostępnione w Polityce Prywatności RODO, dostępnej pod adresem: www.paragona.com/polityka-prywatnosci
3. Serwis używa plików cookies, aby dostarczać usługi i funkcje dostosowane do preferencji i potrzeb Użytkowników Serwisu, w szczególności pliki cookies pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika, zapamiętać jego ustawienia i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.

§2
Stosowane definicje

1. Cookies – małe pliki stanowiące dane informatyczne (w szczególności pliki tekstowe), które są pobierane i przechowywane na komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika, powiązanym z informacjami o sposobie użytkowania strony.
2. Polityka cookies – dokument opisujący cele stosowania cookies oraz metody zarządzania cookies przez Użytkownika.
3. Użytkownik – osoba, która dobrowolnie korzysta z usług i treści dostępnych w Serwisie, tj. przegląda strony Serwisu, kontaktuje się z właścicielem Serwisu poprzez formularz kontaktowy lub dane teleadresowe dostępne na stronie internetowej.
4. Serwis – serwis dostępny pod adresem www.paragona.com , za pomocą którego Użytkownik może przeglądać zawartość Serwisu lub skontaktować się z administratorem danych osobowych.

§3
Cele cookies lub trwały.

1. Pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy, tj. są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki
2. Stałe (tj. o charakterze trwałym) pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania ze stron Serwisu i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie ze stron, a także umożliwia zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień.
3. Serwis wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:
a) dostosowania zawartości stron Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych (wyświetlanie dostosowane do potrzeb, np. urządzeń mobilnych, preferencji językowych),
b) dokonania analiz i statystyk, które dostarczą informacji, w jaki sposób Użytkownik Serwisu korzysta ze stron, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, np. informacji o odwiedzanych stronach Serwisu, czasie spędzonym na stronie, etc.
c) marketingu i remarketingu, które dostarczają informacji o Użytkownikach (konwersje, odwiedzone strony, czas spędzony na stronie) oraz ulepszają reklamy kierowane do Użytkownika.
4. Dane zawarte w cookies będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Serwisu.
5. Dane zawarte w cookies nie są łączone z przekazanymi przez Użytkownika danymi osobowymi podczas realizacji umowy lub kontaktu z administratorem danych.
6. W celu analizy ruchu na stronie Serwisu, źródła ruchu, optymalizacji działań marketingowych oraz komunikacji z Użytkownikami, zainstalowano na stronie:
a) Google Analytics – narzędzie dostarczane przez Google LLC. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA, co pozwala na analizę ruchu Użytkownika na stronie Serwisu i jego podstronach (kraj/miasto, liczba odwiedzin, przeglądane strony, czas odwiedzin, etc.), więcej informacji na: https://policies.google.com/privacy
b) Piksel Facebooka – narzędzie dostarczane przez Facebook Inc., z siedzibą przy 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, które umożliwia pomiar, optymalizację i tworzenie grup odbiorców kampanii reklamowych, pozwala na zbieranie informacji na temat korzystania przez Użytkownika ze strony Serwisu i kierowanie do niego dedykowanych reklam w serwisie społecznościowym Facebook, więcej informacji na: https://www.facebook.com/privacy.

§4
Akceptacja lub zmiana ustawień cookies

1. Użytkownik może zaakceptować stosowanie cookies w powyższych celach lub w każdej chwili skasować i/lub wyłączyć cookies w przeglądarce internetowej, z której korzysta podczas przeglądania Serwisu, lub wybrać tylko takie ustawienia cookies, na które wyraża zgodę.
2. Skasowanie lub wyłączenie plików cookies może spowodować trudności lub ograniczoną funkcjonalność niektórych części strony (dotyczy cookies funkcjonalnych). Niektóre pliki cookies mogą być bowiem niezbędne do prawidłowego działania stron Serwisu i wyświetlenia treści na danym rodzaju urządzenia.
3. W celu zarządzania cookies Użytkownik może skorzystać także z funkcji dostępnych w przeglądarce, z której aktualnie korzysta. Instrukcje zarządzania cookies dostępne są na stronach dostawców przeglądarek internetowych, w szczególności:
c) Google Chrome – instrukcja
d) Mozilla Firefox – instrukcja
e) Apple Safari – instrukcja
f) Microsoft Internet Explorer – instrukcja
4. W celu stałego zablokowania cookies gromadzonych przez Google Analytics, Użytkownik może skorzystać z dodatku do przeglądarki opracowanego i dostarczanego przez Google LLC na stronie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

§5
Cookies zewnętrznych serwisów

1. Na stronie Serwisu zainstalowano wtyczki umożliwiające przejście Użytkownika do stron trzecich, w szczególności serwisów społecznościowych, w celu obserwacji profili społecznościowych administratora danych.
2. Użytkownicy po przejściu do wybranych serwisów społecznościowych podlegają zasadom ochrony prywatności, opisanym w danym serwisie, w szczególności:
a) Facebook: https://www.facebook.com/privacy
b) LinkedIn: https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy
c) Twitter: https://twitter.com/en/privacy

§6
Postanowienia końcowe

1. W przypadku zmiany obowiązującej Polityki cookies, w szczególności w sytuacji, gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne lub zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności Użytkowników, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do niniejszych postanowień, które będą obowiązywać po 14 dniach od dnia ich publikacji na stronach Serwisu.